Dự án Glocal - Hatara Kurasu Gunma
Dự án hoàn thiện môi trường tiếp nhận du học sinh bao gồm hỗ trợ du học sinh về môi trường sinh hoạt, tìm kiếm việc làm, v.v...

Dự án hoàn thiện môi trường tiếp nhận du học sinh bao gồm hỗ trợ du học sinh về môi trường sinh hoạt, tìm kiếm việc làm, v.v...

Dự án hoàn thiện môi trường tiếp nhận du học sinh
thông qua việc thúc đẩy dự án “Glocal - HataraKurasu Gunma”

Dự án Glocal – Hatara Kurasu Gunma
  • Dự án Glocal – Hatara Kurasu Gunma
  • Dự án Glocal – Hatara Kurasu Gunma
  • Dự án Glocal – Hatara Kurasu Gunma
Dự án hoàn thiện môi trường tiếp nhận du học sinh bao gồm hỗ trợ du học sinh về môi trường sinh hoạt, tìm kiếm việc làm, v.v...
Tỉnh Gunma sở hữu nguồn tài nguyên phong phú được ưu đãi bởi tự nhiên, đặc ân và văn hóa. Tại đây cũng có các ngành công nghiệp tận dụng nguồn tài nguyên này, đồng thời thúc đẩy khu vực phát triển bền vững, mở rộng kinh doanh trong và ngoài nước. Dự án này sẽ đào tạo du học sinh thành “Nguồn nhân lực Glocal” đảm nhận trách nhiệm về thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp, xây dựng môi trường tiếp nhận du học sinh thông qua sự hợp tác doanh nghiệp - trường học - chính phủ - cơ quan tài chính.

Thông tin mới nhất

10/12/2018 Đã cập nhật báo cáo hoạt động và thông tin mới nhất trên trang chủ
21/7/2018 Đăng tải bài viết về những nỗ lực thực hiện dự án “Glocal - HataraKurasu Gunma (GHKG)” trên báo Nikkei Shinbun
24/2/2018 Đăng tải bài viết về buổi báo cáo kết quả thực tập HKG tổ chức ngày 23/2 trên báo Jomo Shinbun
24/2/2018 Phát sóng bản tin về buổi báo cáo kết quả chương trình thực tập HKG tổ chức ngày 23/3 trên “News Just” của Gunma TV
8/2/2018 Đăng tải bài viết về “Buổi giao lưu giữa du học sinh quốc tế với doanh nghiệp” do tỉnh Gunma phối hợp với hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” tổ chức vào ngày 7/2 trên báo Jomo Shinbun
7/2/2018 Hội thảo chuẩn bị trước buổi giao lưu với đại diện đến từ doanh nghiệp
7/2/2018 Phát sóng bản tin về “Buổi giao lưu giữa du học sinh quốc tế với doanh nghiệp” do tỉnh Gunma phối hợp với hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” tổ chức vào ngày 7/2 trên “News eye8” của Gunma TV
14/1/2018 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi hội thảo Thúc đẩy hoạt động tìm kiếm việc làm trên báo Jomo Shinbun
6/1/2018 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm ở Ota ngày 5/1 trên báo Jomo Shinbun
28/12/2017 Đăng tải bài viết về buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm ở Maebashi ngày 27/12 trên báo Jomo Shinbun
1/12/2017 Đăng tải bài viết về dự án “Thúc đẩy đời sống ngày càng phong phú hơn” lần 3 trên báo Mainichi Shinbun
27/11/2017 Đăng tải bài viết về nỗ lực của sinh viên GLLP trên báo Jomo Shinbun
21/11/2017 Đăng tải bài viết về dự án “Thúc đẩy đời sống ngày càng phong phú hơn” lần 3 tổ chức ngày 18/11 trên báo Tokyo Shinbun
23/9/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh chương trình thực tập GLLP trên báo Jomo Shinbun
22/9/2017 Phát sóng bản tin về chương trình thực tập GLLP trên “News Just 6”, “News eye8” của Gunma TV
21/9/2017 Phát sóng bản tin về toàn cảnh chương trình thực tập GLLP trên “Hot Gunma 640” của NHK
5/9/2017 Đăng tải bài viết về ngày đầu tiên của chương trình thực tập GLLP bắt đầu từ 4/9 trên báo Jomo Shinbun
6/8/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi hướng dẫn trước chương trình thực tập GLLP lần 2 trên báo Jomo Shinbun
19/7/2017 Phát sóng bản tin về toàn cảnh dự án “Thúc đẩy đời sống ngày càng phong phú hơn” lần đầu tiên tổ chức ngày 15/7 trên “News Just 6” và “News eye8” của Gunma TV
17/7/2017 Đăng tải bài viết về dự án “Thúc đẩy đời sống ngày càng phong phú hơn” lần 1 tổ chức ngày 15/7 trên báo Tokyo Shinbun
16/7/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh dự án “Thúc đẩy đời sống ngày càng phong phú hơn” trên báo Jomo Shinbun
9/7/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi hướng dẫn trước chương trình thực tập GLLP lần 1 trên báo Jomo Shinbun
28/6/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động lãnh đạo sinh viên GLLP trên báo Jomo Shinbun
14/6/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động lãnh đạo sinh viên GLLP trên báo Yomiuri Shinbun
13/6/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động lãnh đạo sinh viên GLLP trên báo Sankei Shinbun
13/6/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động lãnh đạo sinh viên GLLP trên báo Jomo Shinbun
25/5/2017 Đăng tải bài viết về những nỗ lực thực hiện dự án “Glocal - HataraKurasu Gunma” trên báo Mainichi Shinbun
23/5/2017 Đăng tải bài viết về hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” tổ chức ngày 22/5 trên báo Sankei Shinbun
23/5/2017 Đăng tải bài viết về tổ chức hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” trên báo Jomo Shinbun
6/3/2017 Đăng tải bài phỏng vấn sinh viên GLLP trên báo Sankei Shinbun
24/2/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi báo cáo chương trình thực tập GLLP trên báo Jomo Shinbun
22/2/2017 Đăng tải bài viết về buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm trên báo Sankei Shinbun
21/2/2017 Đăng tải bài viết về buổi giao lưu giữa du học sinh với doanh nghiệp tổ chức vào ngày 20/2, bài phỏng vấn sinh viên tham gia buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm, v.v... trên báo Jomo Shinbun
20/2/2017 Phát sóng bản tin về “Buổi giao lưu giữa du học sinh người quốc tế và doanh nghiệp” do tỉnh Gunma phối hợp với hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” đồng tổ chức trên “News eye8” của Gunma TV
15/2/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm được khai mạc vào ngày 14/2 trên báo Sankei Shinbun
15/2/2017 Đăng tải bài viết về toàn cảnh ngày đầu tiên của buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm trên báo Jomo Shinbun
14/2/2017 Phát sóng bản tin về toàn cảnh buổi hội thảo Khởi động hoạt động tìm kiếm việc làm trên “News Just 6” và “News eye8” của Gunma TV
9/2/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động của sinh viên GLLP trên báo Nihon Keizai Shinbun
8/2/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động của sinh viên GLLP trên báo Jomo Shinbun
8/2/2017 Đăng tải bài viết về hoạt động của sinh viên GLLP trên báo Yomiuri Shinbun
23/11/2016 Đăng tải bài viết về những nỗ lực của hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” trên báo Nihon Keizai Shinbun
17/11/2016 Đăng tải bài viết về những nỗ lực hợp tác giữa hiệp hội “Glocal - HataraKurasu Gunma” và tỉnh Gunma trên báo Jomo Shinbun
25/10/2016 Đăng tải bài viết về chương trình Glocal - Leadership - Program trên báo Sankei Shinbun
18/10/2016 Phát sóng bản tin về chương trình thực tập Glocal - Leadership - Program trên “Hot Gunma 640” của NHK
12/10/2016 Đăng tải bài viết về những nỗ lực thực hiện dự án “Glocal - HataraKurasu Gunma” trên báo Bunkyo Sokuho
Oct 01, 2016 The official website of Glocal Hatara-Kurasu Gunma Project opened
Dự án hoàn thiện môi trường tiếp nhận du học sinh bao gồm hỗ trợ du học sinh về môi trường sinh hoạt,tìm kiếm việc làm, v.v...

Địa chỉ

4-2 Aramaki-machi, Maebashi, Gunma-ken, 371-8510 Japan
TEL027-220-7632
TOP